Начало / Газови инсталации

Газови инсталации

Макс Консулт изгражда газови и отоплителни инсталации за дома и промишлеността. Комфорт и топлина в дома и на работното място

Макс Консулт проектира и изгражда домакински и промишлени газови инсталации повече от шест години на българският пазар. Ползвайки нашите професионални услуги можете да си осигурите евтин, екологично чист и висококалоричен енергоизточник за вашето домакинство, обществен или промишлен обект.

Макс Консулт извършва професионално и гарантирано изграждане и инсталиране на газови инсталации след подписване на договор с точно установени параметри и срок на изпълнение. Нашите екипи работят професионално, бързо и изключително чисто. Всички наши изградени газови инсталации са задължително тествани, сертифицирани от регулиращите органи и застраховани.

Материалите, компонентите и уредите които използваме отговарят на българската нормативна база и имат необходимите сертификати за продажба и поддръжка на територията на Република България и Европейският Съюз. Всички газови уреди които предлагаме имат 24 часова поддръжка.

Качествено и бързо изпълнение

За да може да достави максимално качество и бърз срок на изпълнение Макс Консулт предлага цялостни решения при проектирането, изграждането и поддържането на газови инсталации. В повечето случай цялата необходима документация, съгласуването с отделните държавни и регулиращи органи се поема и извършва от нас.

Предлагаме Ви кратък списък на част от услугите които предлагаме при проектиране и изграждане на газови инсталации за нашите клиенти:

 • изчисляване на реализираните икономии от смяна на енергоизточника (електрическа енергия, течно, твърдо гориво) към природен газ
 • предварително проучване за възможностите на газоснабдителното предприятие, включително "Булгаргаз" за осигуряване доставката на природен газ до домакинство, административен или промишлен обект
 • консултации и съставяне на необходимите документи изисквани съгласно приетата процедура от газоснабдителното предприятие, "Булгаргаз", ЗУТ (закон за устройство на територията) и наредбите за изграждане на газови инсталации в битови, обществено административни и промишлени обекти
 • експертна оценка за стойността на очакваните икономии реализирани при смяна на горивната база
 • оферта за пълната стойност на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газова инсталация
 • административни услуги съгласно изискванията по процедура на газоразпределителното предприятие, "Булгаргаз", Община за:
  • подготовка, попълване и заяваване за присъединяване към газоразпределителната мрежа
  • получаване на разрешение за присъединяване
  • подготовка договор за присъединяване
  • попълване документи за издаване на скица от Общината
 • съгласуване скица с Електроразпределение, ВиК, РСПАБ, Газоснабдително предприятие
 • съгласуване проект с Газоснабдително предприятие, РСПАБ, Технически надзор
 • подаване на заявления за извършване на оценка за съответствие на инвесиционен проект
 • съгласуване и одобряване на инвстиционен проект и издаване на разрешение за строеж
 • изграждане и тестване на газовата инсталация
 • монтиране и тестване на газовите уреди
 • 72 часови проби, въвеждане в експлоатация
 • консултации по изчисляване и попълване на данни в Договор за продажба на природен газ и Приложения за продажба на природен газ
 • гаранционен сервиз и следгаранционно обслужване
 • годишно тестване и наблюдение на тръбопровода и газовите уреди

Макс Консулт предлага не ангажиращи безплатни консултации отностно проектиране и изграждане на битови, административни и промишлени газови инсталации. Ако имате нужда от консултиране или искате да получите повече информация моля свържете се с нас.